Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel VI. 53 van het wetboek economisch recht, heeft de koper het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen retour wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd bij de retourzending.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door

Indien het product niet conform de voorwaarden van het retoursrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

De koper is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden.

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat Moda Rigi NV de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres:

Moda Rigi NV

Ooststraat 21

B-8800 Roeselare

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de koper. Indien de koper de aangekochte producten komt omruilen in de winkel van Moda Rigi NV, is dit gratis.

Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen ongedragen en onbeschadigd. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Ook het factuur en het retourformulier moeten steeds worden toegevoegd.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

• gedragen schoenen of lederwaren

• schoenen met (licht) beschadigde zolen

• schoenen zonder oorspronkelijke verpakking

• schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken

• schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd

• lederwaren die gebruikt werden

• lederwaren met een verbroken zegel

• lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

 

 

Modelformulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht vind je hier : http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

 

Moda Rigi NV is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Pas schoenen steeds op tapijt, dit voorkomt schade aan de zolen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Moda Rigi NV, Ooststraat 21 of 29, 8800 Roeselare, info@rigi.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail), op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht, onmiddellijk na ontvangst van de goederen, verzenden.

De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Moda Rigi NV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Moda Rigi NV, Ooststraat 21 of 29, 8800 Roeselare. De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Koper of de koper kan gratis de goederen ruilen in de winkel, Ooststraat 21 of 29.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Moda Rigi NV zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Moda Rigi NV kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

De koper zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.